Technologie

Společnost FlowMont s.r.o. vyvinula unikátní patentovaný koncept způsobu měření průtoku technických kapalin, o který opírá svoji hlavní výrobní i obchodní činnost.

Jednou z nejvýznamnějších konkurenčních výhod výdejních systémů společnosti FLOWMONT je vysoká spolehlivost tohoto zařízení, a to nejen z hlediska dlouhodobého provozu, ale také pro vysokou provozní odolnost v obdobích nárazově nadprůměrné výtoče kapaliny.

Další velmi významnou výhodou pro budoucího provozovatele, který zodpovídá za technický stav a bezpečnost provozu čerpací stanice, je metrologická certifikace celého výdejního systému v místě instalace, nikoliv pouze certifikace parciálních částí zařízení.