Certifikace

Metrologie

 • Certifikováno Českým metrologickým institutem Brno, (notifikovaná osoba č. 1383). Certifikát ES přezkoušení typu – měřící systém pro kapaliny jiné než voda – číslo certifikátu TCM 141/16-5407, TCM 141/17-5443

Elektromagnetická kompatibilita

 • Součástí metrologické certifikace je zkouška EMC č. 8551-PT-E024-09 podle norem OIML R 117-1, ČSN EN 61326 a NV č. 464/2005 Sb.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Provedeno EX přezkoušení typu (certifikace) podle přílohy č. 3 k nařízení vlády 23/2003 Sb. v platném znění (přílohy III. směrnice 2014/34/EU ATEX) notifikovaným orgánem č. 1026: AO 210 Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava – Radvanice.

Provedení EX

Systémy na výdej kapaliny společnosti FlowMont jsou v provedení EX II. 2G II. BT3, a proto jsou vhodné pro provoz v prostředí se zvýšenou koncentrací výbušných plynů, par nebo prachů.

Každý jednotlivý komponent zařízení je umístěn v předepsané bezpečnostní zóně z nařízení ČOI a BOZP.

 • zabezpečen je celý výdejní systém
  • stojan (určen do zóny 2)
  • hydraulické rozvody a elektroinstalace jsou provedeny dle platných norem
  • nádrž je vybavena snímáním teploty par nad hladinou a snímání minimálním výšky hladiny pro zamezení vniku plynů do měřícího systému)
 • poskytujeme provozovatelům manuál a školení pro zajištění bezpečného provozu zařízení v provedení EX

Certifikáty ke stažení