Bezpečnost

  • Zařízení je v EX provedení, a proto je vhodné do prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu.
  • Zařízení bezezbytku splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní předpisy, nařízení EU dle 2014/34/EU.