Mimořádná přesnost měření

  • Technologie přesného měření průtoku kapaliny s proměnlivými fyzikálními vlastnostmi.
  • Tato technologie splňuje v plném rozsahu požadavků OIMLR117-2:

vybraná technická zařízení určená k platebnímu styku musí splňovat přesnost měření s odchylkou max +/- 0,5%