Tankování kapalin do ostřikovačů zvyšuje prodeje

Výdejní technologie FlowControl si rychle získala oblibu u zákazníků

Výdej kapalin do ostřikovačů prostřednictvím výdejního stojanu je na našich stanicích novinkou, se kterou až na výjimky nemá nikdo z pumpařů vůbec žádné provozní ani obchodní zkušenosti. Překvapením pro první provozovatele je veliký zájem motoristů ale především markantní zvýšení prodejů, navíc s vyšším ziskem.

Pionýři na poli prodeje kapalin

Provozovatelé čerpacích stanic nemají příliš chuť instalovat nové technologie, zvlášť když zasahují do výdejní plochy. Hlavním argumentem je i fakt, že nelze nikde ověřit, kdy se investice do nové technologie vrátí. Zejména pokud se jedná o zatím nevyzkoušenou novinku. Právě výdej kapalin do ostřikovačů prostřednictvím výdejního stojanu je na našich stanicích opravdovou novinkou, se kterou až na výjimky nemá nikdo z pumpařů vůbec žádné technické ani obchodní zkušenosti. Výrobce zcela nového výdejního zařízení FlowControl má proto při přesvědčování potencionálních investorů velice obtížnou roli. Naštěstí v Česku není o progresivně a pokrokově smýšlející provozovatelé čerpacích stanic nouze a fandové či pionýři s chutí vyzkoušet vše nové nevymřeli ani v době krize. Jedním z takových je Horácké autodružstvo, které provozuje čerpací stanici prakticky v centru Velkého Meziříčí. V rámci celkové rekonstrukce technologie čerpací stanice zde byl na přelomu roku zaveden systém výdeje kapaliny do ostřikovačů. Výdejní stojan FlowControl typu V3H1 je umístěn na refýži poblíž výdejních stojanů na pohonné hmoty.

Překvapivý zájem zákazníků

Zájem zákazníků a nakonec i výsledky prodejů byly pro provozovatele velikým překvapením. Počáteční a jen velmi krátká nedůvěra nakupujících motoristů k vyzkoušení nového způsobu prodeje kapalin do ostřikovačů pramenila pouze z jejich zvyku odebírat ji v obchodním balení. Stojan na kapalinu do ostřikovačů u nich začal ale několika dnech jasně vítězit nad balenou kapalinou. Důvod je jasný: zákazníci sami měli možnost porovnat, jak snadno se kapalina do nádržek vozidel tankuje ze stojanu oproti nesnadnému nalévání z malého kanystru nebo plastové lahve, při kterém tradičně část obsahu končí v motorovém prostoru vozidla a v horším případě i na botách řidiče.

Překvapivé prodejní výsledky

Prvním očividným přínosem tankování kapaliny do ostřikovačů pro provozovatele je především odlehčení při likvidaci prázdných obalů a dóz po spotřebovaných kapalinách. Hlavním překvapením byl ale rychlý nárůst prodejů. Během několika dní se poměr prodejů balených a tankovaných kapalin do ostřikovačů rychle přehoupl ve prospěch nového způsobu prodeje. V druhé polovině února bylo vytankováno zhruba 500 litrů kapaliny, zatímco se prodalo jen 300 litrů balených kapalin. V následující polovině měsíce bylo prodáno opět 500 litrů kapaliny prostřednictvím stojanu, ale prodej balených kapalin přitom poklesl na 250 litrů. Po zavedení výdeje kapalin prostřednictvím technologie FlowControl na čerpací stanici Horáckého autodružstva celkové prodeje stouply, a to takřka na dvojnásobek oproti předchozímu období, kdy se kapaliny prodávaly jen v obchodním balení. Hlavním důvodem je, že zákazníka při prodeji dříve limitoval obsah zakoupeného balení, zatímco při tankování přímo do vozidla zákazníci prakticky vždy berou „plnou“, navíc za výrazně nižší cenu. Stejný efekt se očekává i při prodeji letních směsí.
Nižší dodavatelská cena stáčených kapalin dovoluje i při nižší prodejní ceně vyšší marži. Srovnáme-li to pak s průměrnými maržemi a objemy prodeje balených kapalin, , vychází návratnost investice na necelý půl rok!

To je dobré znamení nejen pro další potencionální zájemce o tento způsob prodeje kapalin a to i při možných námitkách pesimistů, že letošní průběh zimy obzvláště přál prodeji kapalin do ostřikovačů. Potvrzením dobré perspektivy prodeje kapalin prostřednictvím výdejního stojanu je zájem o tankování kapalin u zákazníků: sotva zima skončila, již se začali dotazovat obsluhy čerpací stanice Horáckého autodružstva, zda a kdy (a samozřejmě za kolik) budou na stojanu k prodeji letní směsi.

PR FlowControl/Unicode